Förskolan Växthuset
Östergatan 15
916 31  Bjurholm
E-mail: forskolanvaxthuset@hotmail.com

Telefon: 073-844 70 45

Öppettider
Öppnar                   06.00
Frukost                   08.00
Lunch                     10.45
Mellanmål              13.45
Frukt                       16.00
Stänger                   17.30

Personalen på Växthuset
Ann Heström
Anna-Lena Olsson
Camilla Aaserud Sjöberg
Evelina Karlsson
Lida Mohammadi
 
Samuel Olsson
Gitten Thornberg - Förskolerektor

Förskolan Växthuset


Välkommen till
Förskolan Växthuset!


Vi är en förskola med kristen profil, som har en kristen värdegrund. Namnet Växthuset tycker vi innefattar det som vi vill ge barnen här. Utryck med bildspråk så ser vi barnet som en unik, ömtålig planta, som behöver kärlek, värme, omvårdnad och näring för att växa och utvecklas till en stark individ. Vi önskar att barnen blir rustade för livet, med starka och djupa rötter som tål påfrestningar för egen del - men som också har kraft att stötta och jjälpa andra runtomkring.

Barnen är det finaste och mest värdefulla vi har. De söker föredömen och de behöver mycket kärlek. Miljön barnen växer pp i är därför av största betydelse för deras utveckling.

Vi är glada och tacksamma om Ni vill ge oss det stora förtroendet att ta hand om era barn - och att vi tillsammans ska arbeta och tänka på Era barns bästa. Det är ju ni föräldrar som är expterter på Era barn!

//Personalen på Förskolan Växthuset

Vår målsättning på
Förskolan Växthuset!

Vi vill:
  • Följa det pedagotiska programmet (LpFö 98/10), läroplanen för förskola och kommunens riktlinjer.
  • Lära barnen att alla har samma värde.
  • Hjälpa barnen att bli öppna och kreativa människor.
  • Hjälpa barnen att utveckla sin personlighet och att bli trygga och harmoniska människor.
  • Lära barnen att visa hänsyn och ta ansvar, så att det blilr självklart att ställa upp för varandra och hjälpa andra.
  • Ha en positiv kkontakt med hela familjen för helhetens och trygghetens skull.
  • Försöka ge barnen en trygghet, säkerhet och beredskap för att möta framtiden.
  • Ge barnen förståelse för vårt ansvar för vår miljö och förstå orsakssammanhan.
  • Låta barnen känna sig som en del av vårt kulturarv.
  • Låta barnen uppleva sig som en del av världen, lära dem att vi alla har ett ansvar och att det går att påverka det som sker.

//Personalen på Förskolan Växthuset