Mission

Pingstkyrkan i Bjurholm

Mission bland de minsta

De Leprasjuka i Indien är de lägst stående i det kastsystem som fortfarande existerar, även om myndigheterna gör gällande att det inte gör det. I ett av lägren har Eternal Word ministries byggt upp en verksamhet där man flera gånger varje vecka besöker lägret för att hjälpa dem som bor där, ca 400 Leprasjuka.
De ger dem vid ett par tillfällen ett varmt mål mat, lägger om deras sår etc.
Det är ett arbete som går i linje med att Jesus "tvättade" sina lärjungars fötter för att visa hur vi ska genom vårt liv hjälpa de människor som är i störst nöd.
Ge en gåva till Indienmissionen och arbetet i Lepralägren; Swish 123 323 58 27

loading...

Information om mission i Lepralägren