Pingstförsamlingen i Bjurholm-Örträsk tror på Bibeln som Guds ord, Jesus Kristus som Guds son, personlig omvändelse och syndernas förlåtelse med dop på bekännelsen av sin tro, samt dopet i den Helige Ande.

Pingstförsamlingen i Bjurholm-Örträsk bedriver sin verksamhet lokalt i Bjurholms kommun, Örträsk gamla kommun och omkringliggande bygder – samt har en omfattande missionsverksamhet globalt, framför allt i Indien.

(Var hittar jag bilder som denna till vår hemsida? här.)