Lära för livet

One single drop of blood is more than enough

Så fick vi vår beskärda del av snö de sista dygnen. Redan i torsdags förvarnades
om ett snöoväder från Södra Sverige som under fredagen skulle röra sig även
upp över Norrland, vilket kunde röra sig om uppemot fem decimeter snö på 
sina håll.
     Och visst, det har kommit en hel del som täckt vår vackra omgivning. Vi är ju
mitt uppe i den riktiga vintern - och mer lär nog komma innan den här vintern
är över. Hela landskapet är vitt av snön.

Men, kan något vara vitare än snö?
Knappast. 
     Ändå talar Bibeln om något som kan vara vitare än snö. När David utgjuter 
sitt hjärta inför Herren inför det profetiska ordet av Natan om hans misslyckande
och synd, faller han ner inför Herren i Psalm 51 och ber om nåd och barmhärtighet.
     Han ber; "Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt
din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min 
synd. Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö"


En bön om syndernas förlåtelse. En bön om nåd och barmhärtighet. En bön av 
omvändelse. En förtröstan på en barmhärtig Gud. Likt bönen i den gamla Seger-
tonersången från slutet av 1800-talet;
"Vitare än snö, vitare än snö. Två mig i det dyrbara blodet att vitare jag bliver
än snö". 
(Segertoner 533)
     Eller som i lovsången som sjöngs mycket på 80-talet; "Det är ditt blod som renar
mig, ditt blod som ger mig liv....det renar mig vitare än snö, min Jesus, Guds rena
offerlamm".

Det finns bara en sak som kan möjliggöra det omöjliga - att bli vitare än snö. Att
vara förlåten, upprättad och förvandlad som människa; Jesu blod. Som Johannes,
"den lärjunge som Jesus älskade" skriver; 
     "Om vi vandrar i ljuset, som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra 
och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder är 
han trofast, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" 

1 Joh. 1:7, 9
 
Vitare än snö. Eller som Herren själv talar till Israel genom profeten Jesaja i det
första kapitlet; "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era 
synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de är röda som scharlakan, skall 
de bli vita som ull"
. Jes. 1:18

Det är mitt i vintern - och snön lyser vit på taken. Ja, men nu inte bara där, utan
hela vår omgivning talar till oss om det evangelium som förlåter människan, 
upprättar hennes människovärde och för henne från mörker till ljus - och gör 
ett hjärta vitare än snö. 
     Och - endast en droppe av Jesu blod är mer än tillräckligt.
"One single drop of blood is more than enough, to cleanse my soul with Your love. 
A little bit of grace can somehow erase a lifetime of failing You. So, I will sing for You 
in all that I do. Everything I have is for You. And I´m calling to You to guide me through. 
Lord, I give my life to You"    Text: Walker Beach. 

 

Ett enat folk på väg - ett enat folk med samma mål!


I en kall och kylig värld fryser den som jämt står still
Men ett folk på pilgrimsfärd hinner aldrig stelna till


Så börjar en av de "nyaste" psalmerna i Psalmboken (793).
     Det har verkligen blivit en kall och kylig värld - även i Sverige. En tredjedel av Pakistan ligger 
under vatten. Naturkatastroferna avlöper varandra. Det är krig i Ukraina - mitt i Europa.  
     Putin hotar med världskrig och kärnvapenhot. I Jemen har 400 000 människor dött i ett "tyst"
krig som världen vänt ryggen till. 
     Men, även i Sverige - ett av världens rikaste länder. Ändå gör det ont i folksjälen. Människor
famlar efter något stadigare att stå på än ett pensionssparande i en aktiefond som åker upp
och ner som en berg- och dalbana. Många fryser.

Och visst är det så - att i en kall och kylig värld fryser den som jämt står still. Men lika sant är 
det att ett folk på pilgrimsfärd aldrig hinner stelna till! 
     Ett enat folk på väg - ett enat folk med samma mål.
     Tillsammans - på väg mot ett bättre land. Det var som de vilda gässen svarade de tama gässen
i Nils Holgerssons saga, när Nils satt på den vilda gåsen och flög över bondgården där de tama
gässen åt sin mat och inte kunde flyga. De ropade till de vilda gässen; "Fulla hoar jämt!". Då 
svarade de vilda gässen; "Mot ett bättre land".

Tillsammans - i en kall och kylig värld. Tillsammans - på väg mot ett bättre land.
Guds folk är ett folk "tillsammans" - vilket i den tid vi lever i behöver bli ännu mer relevant för
oss alla. 

Vi behöver varandra. Vi behöver varandras stöd, varandras förböner och varandras uppmuntran.
     Den första församlingen levde i en tid av kyla och mörker där Israel var ockuperad av främmande
makt och de romerska soldaterna patrullerade deras vägar. De kristna blev förföljda kan vi läsa
om i de första kapitlen av Apostlagärningarna. Församlingens ledare fängslades.
     Då hade de Herren - och varandra. Den första församlingen blev varandras förutsättning för att 
hantera den svåra situationen. I bön, i gemenskap och i livet. Det står i Apg. 4:28 "Skaran av dem
som trodde var ett hjärta och en själ - och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan
de hade allt gemensamt".


Nu är vår tid. En annorlunda tid. En tid av kyla och mörker. En tid av omtanke och gemenskap. En
tid av enhet på väg mot samma mål. Därför är det fantastiskt att vi kan se att vad Bibeln säger är 
sant; "Vad två eller tre kommer överens om att be om - det ska de få av min himmelske fader".
Och som vi har bett om uppehållstillstånd för Lida, Shahab, Shajan och Alice. Dag efter dag, möte
efter möte. 

Och plötsligt händer det. Ett under har skett! Bönesvaret har kommit!
De har fått uppehållstillstånd i torsdags. En tacksamhetsfest planeras till onsdagskväll kl. 19.00!!

Och nu är det äntligen söndag! 
Ett enat folk på väg! Vi behöver det som enskilda att möta våra bröder och systrar i tron. Att 
tillsammans uppmuntras av Guds ord - för att rotas och uppbyggas i Kristus Jesus.   
Så - visst! Söndagen är Guds folks dag - och en dag för Gudstjänst, där vi kommer tillsammans som 
Guds folk för att sjunga, tillbe, lovsjunga och proklamera Herrens storhet för våra liv, enskilt och 
tillsammans som hans folk.

Lära för livet

Jag vill alltid lova Herren

Jag vill alltid lova Ditt namn, o Herre
     "Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill 
dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt", säger David i Psalm 145 då han 
vill bedyra sin vördnad, sin kärlek och sin tacksamhet till Herren, sin Gud.
Att alltid göra något innebär att det är en människas vardag - och en del av hennes liv. Bibeln talar ofta om detta lilla ord; "alltid".
     Ordet säger att "Herren ska regera alltid och för evigt", 2 Mos 15:18 och Asaf, en av de andra psalmisterna slår fast; "Men jag skall alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud", Ps. 75:10. 
Bibeln uppmanar oss att; "Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte", Ps 105:4.
och "Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden", 2 Tess 5:16-18

Alltid - är all tid 
Alltid - är alltid, ett ord som kan delas upp i orden "all" och "tid", vilket menas all tid som finns.
     Det innebär varje andetag varje dag. Att låta din tro, din övertygelse och ditt liv med Jesus få prägla dig hela tiden, som en naturlig del av livet. Du reflekterar inte över att du andas, men under tiden du läst det här har du andats minst 20-30 gånger, allt beroende på hur snabbt du läser och hur fort du andas. Men, du märker säkert mer av vad du läser än att du andas.
     Att leva som David beskriver i sina Psalmer är inte något märkvärdigt eller överandligt - det är att andas in Guds Ande varje stund. Ibland väldigt påtagligt - ibland utan att vi märker det, men närvaron av Hans Ande förvandlar oss dag för dag.

En kallelse över Ditt liv
Det finns en kallelse i dessa bibelord som vi precis har läst - alltid lova, alltid förkunna, alltid söka
Hans ansikte, alltid glada och bedjande. Inte bara nästan, det är ändå långt ifrån.
     I engelska språket ligger orden "alltid" och "nästan" väldigt nära varandra. De börjar båda med samma bokstäver "Al.." - och vi säger Always om Alltid och Almost om nästan. Så lika - men ändå så långt ifrån varandra.
     Vårt kristna liv ska vara "Always" - all the way, det vill säga "hela vägen" - inte "Almost" - half the way, det vill säga nästan hela vägen. Idag finns det för många som nästan når fram, som nästan når sitt mål och som nästan bygger sin dröm. 
     Men, ändå bara "nästan". 

Att bli en "Always"-kristen
Herren kallar dig genom sitt ord att bli en "Always"-kristen, en kristen som går hela vägen och inte fastnar efter vägen. Som vasaloppsåkaren sa som bröt sitt lopp efter 80 kilometer; jag var nästan framme. Men ändå inte. We were almost there - we almost arrived at the goal. 
     Låt oss uppmuntra varandra och sporra varandra att vara helhjärtade - alltid - så vi tillsammans gör varje dag till en lovsång till honom som gett dig livet! 
     Idag är din dag. Och tillsammans med Herren och varandra möts vi i Gudstjänsten för inspiration, glädje, uppmuntran och gemenskap - för att alltid lova Herrens namn i tacksamhet över vad Han har gjort för och i våra liv.

"Att växa som församling och som enskild individ"

Det finns en kallelse över varje enskild församling. Nämligen att etablera Guds rike på jorden och utbreda den himmelska tanken för mänskligheten. Varje församling är kallad att ständigt utvecklas och växa - inte avvecklas och förtorka. Församlingen är en planta som Gud själv planterat på jorden. Den är platsen där människor ska finna himlens svar på sina jordiska frågor. En plats där man som individ och enskild kan själv utvecklas och växa.

"Att växa som församling och som enskild individ"

Det finns en kallelse över varje enskild församling. Nämligen att etablera Guds rike på jorden och utbreda den himmelska tanken för mänskligheten. Varje församling är kallad att ständigt utvecklas och växa - inte avvecklas och förtorka.

Församlingen är en planta som Gud själv planterat på jorden. Den är platsen där människor ska finna himlens svar på sina jordiska frågor. En plats där man som individ och enskild kan själv utvecklas och växa. Församlingen är Kristi kropp på jorden. Och då handlar det inte om en diffus universell församling någonstans i periferin, utan om en reell församling med riktiga människor av kött och blod.

Lära för livet


Thank God for Sunday morning!
"Thank God for Sunday morning Thank God for 3:16 And the words in red that say You bled And gave Your life for me Thank God for a choir singing And a voice saying, "Come back home"  Saturday night looked like the end of the story But thank God for Sunday morning!"

När Michael Cochren och hans vänner skrev sången; "Thank God for Sunday morning...!", var det både en upplevd erfarenhet och en tacksamhet och proklamation om vad Herren Jesus kan och vill göra i människors liv. Hela sångtexten förklarar hur sökandet efter mening med livet får människor att söka i droger eller för
den delen, materialism, för att fylla upp den tomhet och smärta som man bär inom sig - och i tron att alla hans misslyckanden och felsatsade lördagsnätter aldrig skulle bli förlåtna.
     Kören i översättning säger;
"Tack Gud för söndag morgon 
Tack Gud för 3:16  (Johannes evangelium 3:16)
Och orden i rött som säger att Du blödde 
Och gav Ditt liv för mig 
Tack gode Gud för en kör som sjöng Och en röst som säger: "Kom tillbaka hem" 
 
Lördagskvällen såg ut som slutet på historien 
Men tack gode Gud för söndag morgon!" 


Filmen Jesus Revolution handlade i stort om samma sak - hur Herren drabbar en "förlorad" hippiegeneration
med sin kärlek genom Jesus Kristus, där tusentals unga människor bytte sitt gamla liv mot ett helt nytt liv i
Jesus. En av de största väckselsefenomenen i modern tid som berörde stora delar av USA och senare även
Sverige och många andra länder. Det bildades mer än 1000 Chapel församlingar i kölvattnet av väckelsen,
eftersom många etablerade och traditionella församlingar inte var öppna för den helige Andes verk i detta
skeende. I Sverige var det däremot Pingströrelsens Lewi Pethrus som välkomnade "Jesusfolket", som man
sa på den tiden.

Så - Tack Gud för söndag morgon - tack Gud för verkligheten av Johannes evangelium 3:16 som handlar om att vår Gud älskade världen så mycket att han gav sin ende son - så att var och en som tror inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv!
     Sången som Michael Cochren och hans vänner skrev finns på spotify och youtube - och många har gett sina
vittnesbörd över den tacksamhet de känner över vad Gud har gjort i deras liv. Här är några: 

Otroligt mäktigt! Det är min historia. En hemsk lördagskväll - nästa morgon gick jag till kyrkan den 16 januari 2011, och Jesus bröt kedjor i mitt liv direkt. Mitt liv har aldrig varit och kommer aldrig att bli detsamma. Tack Gud för det faktum att Jesus fortfarande återlöser och
återställer trasiga och trassliga människor!                                        Stephan Haldeman
Jag tackar Gud för söndag morgon!! I 43 år hade jag sprungit till barer och droger för att döva smärtan .. Men den söndagen befriade GUD mig från droger och alkohol och fick demonen som bodde i mig UT!! PRISA GUD HALLELUJA!! Nu återställer Gud mitt liv!!               Tera Lindsey

Jag har väntat på att detta ska komma ut! Fantastiskt vittnesbörd om Guds kärlek och trofasthet. Jag minns när min mamma kom till Kristus. Mina systrar och jag bad för henne i 3 år. Detta påminner mig om hennes historia.      
                Tiffaney Holm


Söndagsmorgonen symboliserar hoppet, ljuset och friheten, eftersom det var söndagen som Jesus stod upp från det döda som en proklamation om att ondskan var besegrad och mörkret har bytts i ljus.
Därför blev söndagen "Herrens dag" - och därför firar vi varje söndag en Gudstjänst till Herrens ära, då vi får samlas
för gemenskap, tillbedjan och lovsång - och för att fortsätta proklamera Guds ord i en tid som denna.
   Sök upp en kyrka på söndagen - fira Herrens dag i glädje och lovsång!